Sari la conținut

DESCRIERE PROIECT – „Servicii medicale de screening prenatal pentru 2100 gravide din Regiunea Centru”

Proiectul face parte din apelul POCU/940/4/9/142580 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii. Finanțarea se face prin POCU – Componenta 1 ,,Programe de îngrijire a gravidei și copilului – etapa II- regiuni mai puțin dezvoltate, Axa prioritară Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Prin proiect se urmareste modernizarea și tehnologizarea la nivel European a infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiare de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local.

Obiectivele specifice propuse sunt:

  1. 1 Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată ( pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii).

OS.2. Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente si dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc ambulatoriile)

OS.3. Îmbunătățirea  accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică.

Durata implementării proiectului este martie 2021 – iulie 2023.

Rezultatele prevăzute în cadrul proiectului:

R.1 Un număr crescut de persoane care beneficiază de serviciile medicale desfășurate în unitățile dotate.

R.2. Dotarea ambulatoriilor din cadrul Regiunii de Dezvoltare cu aparatură medicală de specialitate.

R.3. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip ambulatoriu, în cadrul Regiunii.

Valoarea totală a proiectului este de 12.097.718,71 lei, din care 10.283.060,92 lei asistenţa financiară nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional de Dezvoltare a Capitalului Uman 2014-2020.

 

CUI I SE ADRESEAZĂ ACEST PROIECT?

Pacientele să aibă domiciliul în judetele Brașov, sau Sibiu, sau alt judet din Regiunea Centru, într-o zonă rurală sau urbană

Pacientele să fie gravide și să aparțină unei categorii vulnerabile asa cum sunt descrise

De activitățile prezentului proiect vor beneficia 2100 femei cu statut de gravidă din Regiunea Centru, din mediul urban și rural, dintre care 57% femei aparținând grupurilor vulnerabile:

 

Gravide care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate

Gravide care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere

Gravide care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere

Migranți

Gravide de origine străină

Minorități

Gravide de etnie romă

Alta minoritate decât cea de etnie romă

Gravide din comunități marginalizate

Gravide cu dizabilități

Gravide fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă

Alte categorii defavorizate

TIPUL DE ANALIZE SI CONSULTATII:

 Pachetul 1: Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care nu deține documente medicale care să ateste existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecției CMV)

Pachetul 2-Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care deține documente medicale ce atestă existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecției CMV)

Pachetul 3– Screening prenatal (S11- S19+6 zile);

Pachetul 4– Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem gestațional);  

Pachetul 5 – supravegherea altor sarcini cu risc crescut (hiperemeză gravidică usoară);

Pachetul 6– Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III);

Pachetul 7– Monitorizarea sarcinii cu risc crescut la gravida cu tulburări de coagulare/ trombofilii ereditare și dobândite;

Date de contact: maternitateabv@gmail.com

In momentul inceperii consultatiilor va exista o linie telefonica unde se vor putea face programari si se vor putea obtine orice informatii legate de desfasurarea proiectului.

CONTACT

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie ” Dr. Ioan Aurel Sbarcea”

Str. Gheorghe Baritiu nr. 36
500025 BRASOV
URGENTE : 0368-20.20.33 .
PROGRAMARI : 0368-20.20.32

SECRETARIAT: 0368 – 20.20.13
CAMERA DE GARDA 0368-202033

LINK-URI

COPYRIGHT

Toate informatiile si materialele folosite in acest site sunt rezervate in exclusivitate SCOG Brasov.

Folosirea oricarui text, imagine, sau articol din acest site fara acordul scris al institutiei este interzisa, sub protectia  legii dreptului de autor.

web design
Freeline Design