Sari la conținut

Conform Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Coplata – suma care reprezintă plata contribuției bănești a asiguratului, în temeiul obligației prevăzute la art. 231 lit. g), pentru a putea beneficia de serviciile medicale din pachetul de servicii de bază, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în cuantumul și în condițiile stabilite prin contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. 229 alin. (3) lit. j);

Art. 225.

(1) Următoarele categorii de persoane sunt scutite de la coplată și beneficiază de asigurare, fără plata contribuției, în condițiile art. 224, după cum urmează:

 1. a)copiii până la vârsta de 18 ani;
 2. b)tinerii între 18 ani și 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenți de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenții;
 3. c)bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
 4. d)persoanele fizice cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;
 5. e)toate femeile însărcinate și lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluția sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară, pentru toate serviciile medicale;
 6. f)persoanele cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane;
 7. g)persoanele reținute, arestate sau deținute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, care se află în centrele de reținere și arestare preventivă.

Art. 226.

(1) Lista serviciilor medicale pentru care se încasează coplata, nivelul coplății, precum și data aplicării coplății se stabilesc prin contractul-cadru și prin normele de aplicare a acestuia.

Art. 230.

(2) Asigurații au următoarele drepturi:

 1. a)să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile prezentei legi și ale contractului-cadru;
 2. b)să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate;
 3. c)să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia, cu excepția situațiilor prevăzute în Contractul-cadru;
 4. d)să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
 5. e)să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare și investigațiile paraclinice la care ar fi fost îndreptățiți fără contribuție personală, în condițiile impuse de contractul-cadru;
 6. f)să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 7. g)să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 8. h)să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 9. i)să beneficieze de servicii medicale de urgență;
 10. j)să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică;
 11. k)să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;
 12. l)să beneficieze de dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive;
 13. m)să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 14. n)să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;
 15. o)să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
 16. p)să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

Art. 231. –

Obligațiile asiguraților pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la art. 230 sunt următoarele:

 1. a)să se înscrie pe lista unui medic de familie;
 2. b)să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
 3. c)să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;
 4. d)să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
 5. e)să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
 6. f)să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
 7. g)să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, în condițiile legii;
 8. h)să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, definite la art. 223  (1).

 

CONTACT

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie ” Dr. Ioan Aurel Sbarcea”

Str. Gheorghe Baritiu nr. 36
500025 BRASOV
URGENTE : 0368-20.20.33 .
PROGRAMARI : 0368-20.20.32

SECRETARIAT: 0368 – 20.20.13
CAMERA DE GARDA 0368-202033

LINK-URI

COPYRIGHT

Toate informatiile si materialele folosite in acest site sunt rezervate in exclusivitate SCOG Brasov.

Folosirea oricarui text, imagine, sau articol din acest site fara acordul scris al institutiei este interzisa, sub protectia  legii dreptului de autor.

web design
Freeline Design