Prima pagină » Stimulentul de insertie

Stimulentul de insertie

Stimulentul de insertie este o suma de bani pe care o primesc lunar, in conditiile detaliate mai jos, parintii care incep sa realizeze venituri impozabile inainte de expirarea concediului pentru cresterea copilului.

Stimulentul de insertie se acorda si parintilor aflati in concediul pentru cresterea copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, daca oricand pe perioada acestuia decid sa reinceapa lucrul.

Valoarea stimulentului de insertie

Valoarea stimulentului este de 500 de lei lunar.

Incepand cu luna octombrie 2012 nu se mai aplica diferentierea valorii stimulentului de insertie in functie de actul normativ corespunzator, respectiv data nasterii copilului. Asadar, toti parintii care intrunesc conditiile acordarii stimulentului beneficiaza de cei 500 lei lunar.

Perioada de acordare a stimulentului de insertie

Conform Legii nr. 166/2012, in functie de durata concediului de crestere a copilului pentru care a optat parintele, stimulentul de insertie se va acorda astfel:

1. Parintii care au optat pentru concediu de crestere a copilului in varsta de pana la 1 an si obtin venituri impozabile inainte ca minorul sa implineasca varsta de 1 an, au dreptul la stimulentul de insertie pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.

2. Parintii care au optat pentru concediul de crestere a copilului in varsta de pana la 2 ani si obtin venituri supuse impozitarii dupa implinirea de catre copil a varstei de 1 an, au dreptul la stimulentul de insertie pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre acesta a varstei de 2 ani.

3. In cazul copilului cu handicap, stimulentul se poate acorda oricand, pe toata durata, parintelui indreptatit, pana la implinirea varstei de 3 ani de catre copil.

Acte necesare:

 

 1. Cerere scrisa
 2. Cartea de identitate a parintelui care solicita stimulentul – copie si original
 3. Certificatul de nastere al copilului – copie si original
 4. livretul de familie
 5. certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006 – copie si original
 6. certificat casatorie
 7. adeverinta tip eliberata de angajator, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a beneficiat de concediu de maternitate (pre si postnatal, se precizeaza perioada), a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului (nu intereseaza cuantumul acestora) sau realizeaza venituri in prezent, cu precizarea datei (zi/luna/an) de reluare a activitatii
 8. declaratia pe propria raspundere a solicitantului precum ca este singurul beneficiar al stimulentului,avand in crestere si ingrijire copilul pentru care se solicita dreptul
 9. dosar cu sina din carton;
 10. hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau de incredintare a adoptiei, daca este cazul
 11. Daca se doreste plata in cont bancar, dosarul va contine si un extras de cont, pe numele solicitantului, la una dintre bancile acceptate:
  • BCR
  • ProCredit Bank
  • Banca Transilvania
  • Romexterra Bank
  • BRD
  • Alpha Bank
  • Piraeus Bank
  • Raiffeisen Bank
  • CR Firenze Bank
  • VOLKSBANK
  • UniCredit Tiriac Bank
  • CARPATICA
  • C.E.C. Bank
  • ATE Bank
  • Intesa Sanpaolo Bank
  • Romanian International Bank (RIB)
  • OTP bank
  • BANCPOST
  • ING

Cererea pentru acordarea stimulentului de insertie se depune la DGASPC de care apartine solicitantul si se transmite spre solutionare Agentiei pentru Plati si Inspectie Sociala Bucuresti.

Cand incepe plata stimulentului?

In functie de termenul de depunere a cererii, dreptul reprezentand stimulentul de insertie seacorda astfel:

a) incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana indreptatita isi reia activitatea profesionala si realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;

b) de la data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;

c) de la data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);

e) incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul indemnizatiei pentru cresterea copilului realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acesteia se suspenda, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.

Cand inceteaza dreptul la stimulentul de insertie

Dreptul la stimulentul de insertie inceteaza in urmatoarele situatii:

 • copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
 • beneficiarul nu mai realizeaza venituri supuse impozitului si nici nu se afla in concediul pentru cresterea copilului;
 • a avut loc decesul copilului.

 

Cand se suspenda dreptul la stimulentul de insertie

Plata stimulentului de insertie se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care intervine una dintre situatiile:

a) beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;

b) beneficiarul este indepartat de la exercitarea tutelei;

c) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie;

d) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;

e) beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;

f) copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata;

g) beneficiarul a decedat;

h) in situatia in care beneficiarul NU mai indeplineste urmatoarele conditii:

 • este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
 • are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;
 • locuieste in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.

i) beneficiarul realizeaza venituri supuse impozitului si copilul nu a implinit varsta de un an, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;

j) se constata ca timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate;

Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel putin 6 luni au obligatia sa isi achite impozitele si taxele locale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate.

In cazul persoanelor singure care se ocupa de cresterea si ingrijirea unuia sau a mai multor copii, mentinerea drepturilor la indemnizatie, respectiv stimulent de insertie nu este conditionata de aceasta obligatie.

Achitarea obligatiilor legale fata de bugetul local atrage dupa sine reluarea platii drepturilor, incepand cu luna urmatoare celei in care s-a achitat obligatia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in perioada suspendarii.

Beneficiarii drepturilor transmit agentiei teritoriale copia actului eliberat de autoritatea administratiei publice locale prin care se face dovada achitarii obligatiilor de plata catre bugetul

In situatiile de suspendare a dreptului la plata stimulentului de insertie, acesta poate fi solicitat de catre o alta persoana indreptatita, daca indeplineste cerintele prevazute.

Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda noului beneficiar de la data suspendarii, daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-a produs suspendarea, respectiv de la data cererii, daca cererea a fost depusa dupa acest termen .

Salariatii beneficiari ai stimulentului de insertie nu pot fi concediati

Angajatorului ii este interzis sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie, interdictie ce se extinde cu o perioada de 6 luni dupa revenirea definitiva a acesteia /acestuia in unitate.

Interdictia nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii.

Nerespectarea acestor principii de concediere constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Concedierea abuziva a salariatei aflate in plata stimulentului de insertie poate fi atacata in instanta, angajatorul fiind obligat la plata tuturor drepturilor de care ar fi beneficiat salariatul pe perioada cat a fost concediat, plus o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate. In acest caz, va avea loc si repunerea partilor in situatia anterioara emiterii actului de concediere. Daca salariatul nu solicita continuarea raporturilor de munca si serviciu cu respectivul angajator, contractul individual de munca va inceta de drept la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.

Baza legislativa: OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.